Du er her: animaenergi.no / MALERIER

Malerier

Maler gjerne på oppdrag, har malt mange bilder til privatpersoner.

Har eget atelier hjemme på Lierskogen. Maleriene varierer fra intuitivt/abstrakt
til figurative motiver.

Kunst

Kronen på verket

Fotomix-politisk kunst

En visuell fotomix som beskriver pademien Covid 19 og dens skyggesider

og som tar for seg tankevekkende illustrasjoner og tekster i henhold til miljø.

Skrevet, illustret og redigert mai 2020, Anne-Maria.S.Håndstad

Bøker

Flere bøker om kommunikasjon med dyr og planter er under arbeide.