Du er her: animaenergi.no / FORSVINNING

NÅR DYR FORSVINNER

 

Mange dyreeiere opplever å miste sine dyr, og går gjennom angst og bekymring for hva som kan ha skjedd. Jeg kan ta kontakt med dyret og  hjelpe eieren - og dyret.

 

En samtale/kommunikasjonn kan være med å øke forståelse og se årsak til forsvinningen. I mange tilfeller hjelpes dyret  hjem igjen.

Jeg vil ta kontakt med dyret og hente inn informasjon om hendelse, søke i  terreng og landskap samt gå inn i bakenforliggende årsak til forsvinningen.

I samtalen vil det også komme informasjon på følelsesplan som kan være til nytte for eier og dyr både nå og I ettertid. Kanskje dyret forsvinner fordi eieren trenger å forstå noe i sitt eget liv og å se ting på en ny måte. Dyr jobber på dypere plan og jeg som dyretolk kan se dette og forstå dyrets budskap.

 

Det å snakke med dyr som har forsvunnet er en krevende jobb.
I forsvinningssaker er det viktig at eier følger de råd dyretolken kommer med. Det kan komme opp informasjon som er overraskende og som I første omgang virker uvesentlige og vanskelig og forstå, men som I ettertid kan ha vært den viktigste informasjonen for å løse saken. Det er derfor viktig at du som eier har en åpen holdning overfor dyretolkens arbeide.

 

Ta deg tid og les dyrehistorien «KATTEN COGNAC SOM FORSVANT»

 

Samtale med døde dyr:

Kan man kommunisere via døde dyr. Svaret er ja, i den form at jeg kan hente informasjon fra dyrets tidligere liv, relasjon til sin kjære avdøde venn, finne frem til gjemt og glemt informasjon og følelser eller annet budskap som ligger lagret hos dyret. Samtale med døde dyr kan hjelpe et ønske om å forstå og forsone seg med dyrets avskjed et dyr kan formidle opp. Et dyr kan formidle informasjon i flere lag, dvs flere dimensjoner som fra tidligere liv.

En dyresamtale kan hjelpe.

 

Samtale med Ville dyr:

De ville dyrenes budskap

 

I naturen vår er det uendelig mange dyr. Fra små insekter, krypdyr, fugler, til store dyr som elg, rådyr og gaupe. Samtaler fra ville dyr inneholder rik informasjon på dypere plan der dyrene snakker direkte til deg.

Dyrene kan snakke personlig, eller kollektivt. Dyrene har mye visdom å formidle, og de ulike dyr står for ulike perspektiv og energier i våre liv..

Samtaler fra de ville dyrene vil hjelpe deg å se og erindre din indre kraft.

Samtalene inneholder helbredende energier,

gode ord, tanker og visdom som du kan bruke i ditt liv.

Følg med på facebook: animaenergi eller under nyheter på web siden.

Les gjerne «Spurv» under dyrehistorier.

 

Den som våger å lytte får svar...